informace

.

POZVÁNKA

 

Zveme vás na besedu se speciální pedagožkou, logopedkou

Mgr. Lenkou Kořínkovou

na téma

„Jak připravit dítě na úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ“

KDE: MŠ Partyzánská

 

KDY: 11.4. 2018 v 16:00 hod 5. třída MŠ

 

Mgr. Lenka Kořínková je dlouholetý praktický odborník na nápravu vad řeči a problematiku vztahující se k mluvnímu fondu dětí předškolního věku. Paní Mgr. nám přiblíží problematiku připravenosti a zralosti dětí na vstup do základní školy a  řešení odkladů povinné školní docházky. Zveme proto všechny ty rodiče, kteří mají o danou problematiku zájem.

Srdečně zve Mgr. L.Kořínková a Mgr. M.Zbudilová