Platby

 

 Stravování dětí

 

Směrnice pro stravování dětí školní rok 2020/2021 ... odkaz  zde 

 

 

Prosím rodiče,

aby při úhradě školného a stravného převodem z účtu, zapsali správný variabilní symbol a aby do kolonky "zpráva pro příjemce" napsali jméno dítěte (ne rodičů!).