Platby

Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul.34, Prostějov 796 01

 

 

Stravování dětí

 

Na stravu se dítě přihlašuje den předem do 10.00 hodin nejpozději. Při nepřítomností dítěte v mateřské škole je možno si první den nahlášenou stravu vyzvednout do 12.00 hodin.

 

Finanční limit stravného:       

přesnídávka         7,-    Kč

oběd                    16,-    Kč

svačina                 7,-    Kč

celkem                30,-    Kč

 

Způsob úhrady

školného a stravného

 

Stravné a školné se platí předem vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

 

Na počátku docházky dítěte do mateřské školy zaplatí rodiče

Kč 1.000,- (školné 400,- a stravné 600,-) na měsíc září. Při nepřítomnosti dítěte se přeplatky převádějí do dalšího měsíce.

 

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od školného osvobozeni, platí  pouze stravné.

 

                                                                                                                                            

 Prosíme rodiče,

aby při úhradě školného a stravného převodem z účtu, zapsali správně variabilní symbol a aby do kolonky „zpráva pro příjemce“ napsali jméno dítěte.

 

E.Zbořilová, vedoucí ŠJ